Kancelarija u Beogradu
Büro Belgrad

logo leftheader baner top

spacer
 

facebooktwittertwitterfacebook

EFQM

POČETNA STRANA

STARTSEITE

Beogradska kancelarija je zadužena za aktivnosti u Srbiji i Crnoj Gori.
  Ukoliko imate dodatna pitanja, tj. potrebe za detaljnijim informacijama, kao i komentare, molimo da nam pišete na: fes.bgd@fes.rs


Das Büro der Friedrich Ebert Stiftung ist für die Aktivitäten in Serbien und Montenegro zuständig.
Falls sie zusätzliche Fragen haben, Informationen benötigen oder ein Kommentar hinterlassen möchten schreiben Sie uns an: fes.bgd@fes.rs


Lang en content

Lang cn content

Lang hr content

Mladi ujedinjeni protiv nezaposlenosti
  MLADI UJEDINJENI PROTIV NEZAPOSLENOSTI
 

Mladi ujedinjeni protiv nezaposlenostiMlade sa prostora Dejtonskog četvorugla pored nekadašnje zajedničke države, spajaju i slični životni problemi. Visoka stopa nezaposlenosti, loš obrazovni sistem koji je neprilagođen potrebama trišta rada, slaba mobilnost samo su neki od brojnih problema sa kojima se mladi ljudi sa ovih prostora suočavaju. Oni su sa druge strane neretko okrivljeni da su suviše pasivni i nedovoljno zainteresovani da preuzmu aktivno učešće u procesima donošenja odluka,  međutim da nije sve toliko tmurno pokazuje konferencija koju je organizovao Forum mladih Igmanske inicijative uz podršku fondacije Fridrih Ebert.U periodu od 14. do 16. novembra održan je II Forum nove regionalne politike i evropskih integracija na temu  „Problem nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji - rešenje po uzoru na nordijski model saradnje“. Konferenciji u Beogradu prisustvovalo je više od 70 aktivista iz nevladinog sektora, predstavnika relevantnih institucija, novinara i podmladaka političkih stranaka iz regiona. Oni su zajedničkim snagama, kroz panel diskusije i radionice, radili na formulisanju seta preporuka u vezi sa smanjenjem nezaposlenosti mladih u regionu i pripremili deklaraciju koja će u narednom periodu biti predstavljena vladama sve četiri zemlje.

  JUGENDLICHE AUS SERBIEN UND DEN NACHBARSTAATEN VEREINT GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT
 

Mladi ujedinjeni protiv nezaposlenostiJugendliche des Westlichen Balkans sehen sich mit vielen vergleichbaren Alltagsproblemen konfrontiert. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein unzureichendes Bildungssystem, das an den neuen Anforderungen der Arbeitsmärkte vorbeigeht, und eine gering ausgeprägte Mobilität  sind nur einige der vielen objektiven Probleme für Jugendliche der Region. Gleichzeitig werden Jugendliche häufig dafür kritisiert, dass sie zu passiv seien und kein Interesse an Politik zeigen. Dass dem nicht unbedingt so ist, zeigte die regionale Konferenz der FES Belgrad zum Thema „Probleme der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro und Serbien“  vom 14. bis 16. November in Belgrad. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugend-Forum der Igman-Initiative -  einem Dachverband von rund 140 NGOs aus den 4 Staaten des Dayton-Abkommens, die sich der regionalen Zusammenarbeit und Normalisierung widmet – durchgeführt.Mehr als 70 Vertreter/innen aus Nichtregierungsorganisationen, staatlichen Institutionen, Journalisten und Nachwuchskräfte der politischen Parteien aus der Region nahmen teil und diskutierten kompetent und engagiert im Anschluss an die Einführungsreferate von Experten aus allen beteiligten Ländern zu Themen wie Mobilität der Jugend, Arbeitskraftmigration und über Anforderungen zu Angleichung der Bildungssysteme an den Arbeitsmarkt. Auf anschließenden  Panels und themenbezogenen Arbeitsgruppen erarbeiteten die Jugendlichen eine Reihe von Empfehlungen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der Region, die den Regierungen der 4 Staaten des Dayton Abkommens zugeleitet werden.

25 godina od pada Berlinskog zida
  25 GODINA OD PADA BERLINSKOG ZIDA
 

25 godina od pada Berlinskog zidaO izazovima koji su pratili proces ujedinjenja dve Nemačke, o integraciji Evrope, dezintegraciji bivše Jugoslavije, ali i o postojećim zidovima u crnogorskom društvu i regionu Zapadnog Balkana i njihovom rušenju kroz proces evropske integracije govorili su Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, Nj.E Gudrun Elizabeth Steinacker, ambasadorka SR Nemačke u Crnoj Gori i  Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje na panel diskusiji 25 godina od pada Berlinskog zida – koji zidovi i dalje stoje u Evropi i Crnoj Gori koju su 13. novembra 2014. godine u Podgorici organizovali fondacija Friedrich Ebert i Centar za gradjansko obrazovanje.Panelu je prisustvovao veliki broj predstavnika medija, akademske zajednice, domaćih i stranih organizacija, stranih ambasada u Crnoj Gori i zainteresovanih građana/ki.

  25 JAHRE MAUERFALL
 

25 godina od pada Berlinskog zidaÜber die Herausforderungen seit der Deutschen Einheit vor 25 Jahren, die Integration Europas, den Zerfall des ehemaligen Jugoslawien sowie die bestehenden Mauern in der montenegrinischen Gesellschaft und in der Region des Westbalkans sowie über die Perspektiven der EU-Erweiterung Montenegros sprachen Igor Lukšić, der Vizepremierminister und Minister für Aussenangelegenheiten und die Europaintegration Montenegros, Ihre Exellenz Frau Gudrun Elisabeth Steinacker, Botschafterin der BR Deutschland in Montenegro und Daliborka Uljarević, Exekutivdirektorin des Center for Civic Education auf der Paneldiskussion „25 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer – welche Mauern gibt es noch in Europa und in Montenegro?“, die am 13. November 2014 in Podgorica von der Friedrich Ebert Stiftung und dem Center for Civic Education organisiert wurde.An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Vertreter der Medien, der Wissenschaft, von einheimischen und ausländischen Organisationen, Botschaften in Montenegro sowie  interessierte Bürgerinnen und Bürgern teil.

Dijalog mladih političara Zapadnog Balkana
  DIJALOG MLADIH POLITIČARA ZAPADNOG BALKANA
 

Dijalog mladih političara Zapadnog BalkanaFES Beograd podržava kroz niz svojih projekata dijalog mladih političara iz Srbije i susednih zemalja. Upravo jedan od tih programa je i „Course for Promising Politicians” u okviru koga je  30.10.-02.11.2014. godine u Sarajevu održan drugi seminar na temu “Mediji i veštine komunikacije”. Seminar na kome su učestvovali predstavnici nove generacije mladih političara i političarki socijaldemokratskih partija regiona Zapadnog Balkana bio je posvećen osnaživanju polaznika iz svih oblasti komunikacijskih veština. Iskusni treneri iz Holandije su kroz interaktivne radionice radili sa učesnicima seminara na javnom i medijskom nastupu, kreiranju strategije komunikacijske kampanje, kreiranju poruke i online političkoj komunikaciji.  Ovo je bila još jedna prilika za regionalnu razmenu iskustava, sticanje novih znanja i veština, ali i razgovor sa lokalnim ekspertima i upoznavanje sa aktuelnim političkim dešavanjima u svim zemljama iz kojih dolaze učesnici našeg programa. Treći i ujedno zavšni seminar u okviru ovog programa biće održan u saradnji sa fondacijom Max van der Stoel i Evropskim forumom za demokratiju i solidarnost početkom 2015. godine.

  WESTBALKAN-NACHWUCHSKRÄFTE IM DIALOG
 

Dijalog mladih političara Zapadnog BalkanaDie jüngste Begegnung im Rahmen des Programms “Course for Promising Politicians“ fand vom 30. Oktober – 2. November zum Thema „Media and Communication Skills“ in Sarajevo statt. Das Seminar mit Vertretern junger Politikerinnen und Politiker sozialdemokratischer Parteien der Westbalkanregion  widmete sich der Aus- und Weiterbildung moderner Kommunikationstechniken. Unter der Anleitung von erfahrenen Trainern aus den Niederlanden erlernten die Seminarteilnehmer grundlegende Methoden, Strategien und Techniken der 'politischen Kommunikation' und vertieften ihr Wissen, Know-How und ihre persönlichen Kompetenzen. Das Seminar bot den jungen Teilnehmern nicht nur die Gelegenheit für den regionalen Erfahrungsaustausch und die Aneignung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch die Möglichkeit zu Gesprächen mit lokalen Experten und die gemeinsame Diskussion über aktuelle  politische Ereignisse in den Ländern der Teilnehmer. Das Ziel des CPP-Programms ist es, junge Nachwuchskräfte aus der Region zusammenzubringen und so zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beizutragen. Das nächste Seminar im Rahmen dieses Programms, das in Zusammenarbeit mit der niederländischen Max-van-der-Stoel-Stiftung und dem Europäischen Forum für Demokratie und Solidarität organisiert wird, findet Anfang 2015 statt.

Politika štednje i socijalne posledice
  POLITIKA ŠTEDNJE I SOCIJALNE POSLEDICE
 

Politika štednje i socijalne poslediceFinansijska i ekonomska kriza koja traje nešto više od 5 godina je ostavila jak uticaj na ukupnu ekonomsku i socijalnu stabilnost zemalja Zapadnog Balkana. Slabe nacionalne ekonomije u regionu sa starim strukturnim deficitima kao što su ekstremna nezaposlenost i nedovoljna konkurentnost su u velikoj meri teško pogođene evropskom krizom. Ipak, vlade najavljuju radikalne reformske pakete kojima fokus leži na fiskalnoj konsolidaciji i smanjivanju javnog duga sa nedovoljnim obzirom  na socijalne posledice i ionako otežanu situaciju socijalno slabijih slojeva društva. U skoro svim zemljama Zapadnog Balkana nezadovoljstvo pogođenih novim merama je bilo izraženo u vidu štrajkova, protestnih akcija, socijalnih nemira. U vezi sa ovim negativnim razvojem beogradska kancelarija Fondacija Friedrich Ebert je po prvi put u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme organizovala međunarodnu konferenciju u Beogradu pod nazivom „Socijalne posledice ekonomskih politika na Zapadnom Balkanu“. O aktuelnim i mogućim konsekvencama mera štednje u zemljama Zapadnog Balkana su diskutovali političari i političarke, između ostalih Milanka Opačić, poslanici i poslanice Evropskog Parlamenta i Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine kao i predstavnici socijalnih partnera, ekonomski eksperti iz regiona i Evropske Unije. Događaj koji je obuhvatao panel diskusije o različitim ekonomskopolitičkim pristupima i njihovim društvenim cenama, socijalnoprihvatljivim putevima ekonomskog razvoja i aktivnim politikama zapošljavanja okupio je oko 100 visokorangiranih političara, profesora, ekonomskih eksperata, novinara i sindikalaca. Događaj je naišao na veliko interesovanje medija u Srbiji.

Program konferencije

Galerija slika

  AUSTERITY-POLITIK UND IHRE SOZIALEN AUSWIRKUNGEN
 

Politika štednje i socijalne poslediceDie über 5 Jahre andauernde Wirtschafts- und Finanzkrise hat bis heute einen starken Einfluss auch auf die gesamte wirtschaftliche und soziale Stabilität der Länder des westlichen Balkans. Die schwächelnden Volkswirtschaften in der Region mit vielen „alten“ Strukturdefiziten wie extreme Arbeitslosigkeit und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit sind von der europäischen Krise in besonderem Maße betroffen. Dennoch kündigen Regierungen immer wieder radikale und drastische Reformprogramme an, die den Fokus auf die Sanierung der Staatshaushalte und Reduzierung der Staatsverschuldung mit mangelnder Rücksicht auf die gesellschaftlichen Folgen und dabei besonders auf die ohnehin erschwerte Lage der sozialschwächeren Bevölkerungsschichten legen. In fast allen Ländern des westlichen Balkan fand der Unmut der Betroffenen den Ausdruck in zahlreichen Streikaktionen, Protestdemonstrationen und sozialen Unruhen.Vor diesem Hintergrund organisierte die Friedrich Ebert Stiftung erstmals in Zusammenarbeit mit dem Olof Palme International Center Ende Oktober eine internationale Konferenz in Belgrad unter dem Titel “The Social Impact of the Economic Policies in Western Balkan States“. Über die aktuellen und möglichen sozialen Auswirkungen einer austerity-Politik in den Ländern des westlichen Balkans diskutierten Politiker, darunter die stellvertretende Premierministerin von Kroatien, Milanka Opacic, Abgeordnete des Europa-Parlaments und aus Bosnien und Herzegowina sowie Vertreter_innen der serbischen Sozialpartnerorganisationen mit  ökonomischen Experten aus dem europäischen und regionalen Umfeld. Die Veranstaltung mit Paneldiskussionen über unterschiedliche wirtschaftspolitische Ansätze und ihre sozialen Kosten, sozialverträgliche Wege zur wirtschaftlichen Entwicklung und eine aktive Beschäftigungspolitik brachte rund 100 hochrangierten Politiker_innen, Professor_innen, ökonomischen Expert_innen, Journalisten und Gewerkschaftsvertreter_innen  zusammen und stieß auf ein außergewöhnlich hohes Echo in den serbischen Medien.

Zum Programm

Zur Fotogalerie der Veranstaltung

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom u svetlu evropskih integracija
  EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA
 

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom u svetlu evropskih integracijaGotovo dve trećine svoje spoljnotrgovinske razmene Srbija trenutno ostvaruje sa državama Evropske unije, a pre svega sa Italijom i Nemačkom kao glavnim spoljnotrgovinskim partnerima. Na trećem mestu po strukturi uvoza sledi Rusija, odnosno na četvrtom mestu po strukturi izvoza iz Srbije u 2013. Već same brojke ukazuju na to da pregovaračko poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom - za Srbiju neće biti samo „tehničko poglavlje“. Ekonomski i politički izazovi prilagodjavanja srpske spoljnotrgovinske politike sa zakonodavstvom i politikama EU u ovoj oblasti bila su tema medjunarodne konferencije „Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“ koju su 23. oktobra 2014. godine organizovali Fondacija Friedrich Ebert i ISAC Fond. Eksperti iz Evropske unije, predstavnici civilnog sektora, medija i privrede debatovali su o neophodnim koracima prilagodjavanja spoljnotrgovinske politike Srbije trgovinskom okviru EU, ali i o pristupanju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Hrvatska ekspertkinja koja je vodila pregovore u ovom poglavlju Tatjana Tomić dala je poseban doprinos diskusiji govoreći o iskustvima susedne Hrvatske. Konferenciju je otvorila Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za vodjenje pregovora Srbije sa EU. Povodom konferencije objavljena je i istoimena studija na srpskom i engleskom jeziku.

   Publikacija u PDF-Formatu

  DIE AUSSENHANDELS-POLITIK SERBIENS IM LICHTE DES EU-BEITRITTSPROZESSES
 

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom u svetlu evropskih integracijaRund 2/3 des Außenhandels Serbiens erfolgt gegenwärtig mit den Staaten der EU, darunter Italien und Deutschland als Haupthandelspartner. Russland folgt auf Platz 3 der wichtigsten Importländer und auf Platz 4 bei den Exportländern Serbiens. Schon diese Zahlen zeigen: Das in Kürze zu eröffnende Beitritts-Kapitel 30 – Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland – ist für Serbien kein nur „technisches Kapitel“. Daher standen die politischen und ökonomischen Auswirkungen der Anpassung des serbischen Außenhandels an die EU-Beitrittskriterien im Mittelpunkt  der internationalen Konferenz „Introduction to the Negotiations on Chapter 30 – External (Trade) Relations: Main Challenges to the Process of Negotiations and Experience of Neighboring Countries”, die am 23. Oktober 2014 von der Friedrich Ebert Stiftung und dem serbischen International Security and Affairs Centre (ISAC) organisiert wurde. Dabei diskutierten EU-Experten, Vertreter des zivilen Sektors, Medien und angesehene Wirtschaftsvertreter die  notwendigen Anpassungsschritte in der Außenhandelspolitik Serbiens, u.a. auch eine Aufnahme Serbiens in die WTO. Die ehemalige kroatische Verhandlungsführerin zum Kapitel 30, Tatjana Tomic, bereicherte die Diskussion durch wichtige politische und technische  Hinweise aus Sicht des serbischen Nachbarlandes.  Die Konferenz wurde von Tanja Miscevic eröffnet, der Chefin des Teams für Verhandlungen Serbiens mit der EU. Anlässlich der Konferenz legten die Veranstalter eine gemeinsame Publikation zum Thema in serbischer und englischer Sprache vor.

   Die Publikation im PDF-Format

Privatizacija zdravstvenog sektora u Evropi: Iskustva iz Nemačke
  PRIVATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA U EVROPI:ISKUSTVA IZ NEMAČKE
 

Iako liberalizacija i privatizacija zdravstvenog sektora u smislu podsticanja konkurencije između različitih pružalaca medicinskih usluga i prodaje zdravstvenih ustanova privatnim investitorima u Srbiji i Zapadnom Balkanu predstavlja izuzetak, u Evropskoj Uniji se u poslednjim decenijama može primetiti jasna tendencija ka ekonomizaciji zdravstvenog sektora. Ova pojava se vrlo jasno može posmatrati na primeru Nemačke gde je od početka 90-tih godina usledila privatizacija dotada javnih zdravstvenih ustanova.Osnovni cilj projekta iniciranog početkom godine od strane više sindikata u zdravstvenom sektoru u Srbiji i Fondacije Friedrich Ebert, kancelarije u Beogradu je omogućavanje prenosa znanja i iskustva o mogućim posledicama i opasnostima ovog procesa. Na događaju je kao referent uzeo učešće Roland Tremper, zamenik rukovodioca sindikata Ver. Di u Berlinu i Brandenburgu, koji je učesnicima seminara objasnio osnovne strukture zdravstvenog sistema, sistem finansiranja zdravstvenih ustanova kao i posledice privatizacije u Nemačkoj. Praktičnu dimenziju na mikronivou na primeru berlinske univerzitetske klinike Charite približio je Carsten Becker, predsednik sindikata ove poznate berlinske institucije. Ovoj razmeni mišljenja doprineo je profesor Miloš Bijelović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu koji je učesnicima predstavio šemu finansiranja zdravstvenog sistema Srbije kao i sindikalni funkcioneri iz Makedonije i Hravtske koji su dali kratke uvide u situaciju svojih zemalja. Učesnici su se složili da je za predstojeće reformske procese za sindikate neophodna razmena iskustava i uzajamna podrška sindikata u zemljama koji su prošli kroz te procese.

  PRIVATISIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS IN EUROPA:ERFAHRUNGEN AUS DEUTSCHLAND
 

Obwohl Liberalisierung und Privatisierung im Gesundheitswesen im Sinne der Förderung von Konkurenz zwischen verschiedenen Leistungsanbietern und dem Verkauf der Versorgungsstrukturen an private wirtschaftliche Akteure auf dem westlichen Balkan und Serbien immer noch eher die Ausnahme darstellt, ist in den letzten Jahrzehnten in der Europäischen Union eine übergreifende Tendenz zur Ökonomiserung des Gesundheitssektors zu beobachten. Gesundheit wird damit zu einem wirtschaftlichen Kostenfaktor. Insbesondere ist dieser Trend in Deutschland  zu beobachten. Seit Beginn der 90er Jahre ist eine zunehmende Privatisierung bisher öffentlicher Einrichtungen des Gesundheitswesens in Deutschland erfolgt.Ziel des von der Friedrich-Ebert-Stiftung Belgrad in Zusammenarbeit mit den serbischen Gewerkschaften im Gesundheitswesen Anfang des Jahres ins Leben gerufenen Projektes „ Privatisierung des Gesundheitswesen in Europa: Erfahrungen aus Deutschland“ liegt vordergründig darin, den Erfahrungs – und Wissenstransfer über die Folgen und Gefahren dieses Prozesses zu fördern. Als Referent nahm an dem Termin Roland Tremper, der stellvertretende Bezirksleiter von Ver. Di Brandenbenburg, teil und erlätuterte den serbischen Seminarteilnehmer/innen die Grundstrukturen des Gesundheitswesens und das Finanzierungssystem der Krankenhäuser in Deutschland sowie die Entwicklung und Folgen der Privatisierung. Die praktische Dimension auf der Mikroebene am Beispiel der Berliner Universitätsklinik Charite stellte Carsten Becker, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates des Klinikums, vor. Zu dem effizienten internationalen Erfahrungsaustausch trug außerdem Pr. Dr. Milos Bijelovic, Professor der medizinischen Fakultät der Universität  von Belgrad bei. Er sprach in erster Linie über die Besonderheiten der Finanzierung des serbischen Gesundheitssektors, ebenso wie Gewerkschaftsfunktionäre aus Mazedonien und Kroatien, die über die Erfahrungen aus ihren Ländern referierten. Die Teilnehmer kamen überein, dass ein regelmäßiger Austausch und gegenseitige Unterstützung der Gewerkschaften von großer Bedeutung für die künftigen Reformprozesse sein wird.

EU and Western Balkans 2020
 

WIE WEITER IN DER EU UND AUF DEM BALKAN?

 

Srbija na putu ka Evropskoj unijiZum zehnjährigen Jahrestag der  EU-Erweiterung 2004 führte die Friedrich Ebert Stiftung Belgrad und das Zentrum für Außenpolitik am 15. September eine vielbeachtete internationale Konferenz zum Thema "EU and Western Balkans 2020" durch. Eingeleitet wurde die Konferenz durch Impulsvorträge des damaligen EU-Kommissars
für den Erweiterungsprozess Günter Verheugen, der serbischen Vizepremierministerin Kori Udovički und des Abgeordneten im Europaparlament Knut Fleckenstein. Im weiteren Verlauf   diskutierten hochrangige Politiker und Experten aus über 12 EU- und Westbalkan-Staaten über die Bilanz der EU-Erweiterungspolitik, die Zukunft der Europäischen Union nach der letzten Europawahl, die EU-Nachbarschaftspolitik, den Ukraine-Konflikt sowie über die Beitrittsperspektiven der Balkanländer für die kommenden Jahre. Aufgrund des gewählten Zeitpunkts unmittelbar nach der Ernennung der neuen EU-Kommission sowie durch die Teilnahme vieler hochrangiger Gäste aus EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland, Italien, Großbritannien, Polen, Tschechien, Ungarn, Griechenland und Kroatien fand die FES-Konferenz mit über 100 Teilnehmern ein besonders großes Echo in den serbischen Medien.

Zum Programm

Policy paper

Novi ciklus programa "CPP 2014"
  NOVI CIKLUS PROGRAMA “COURSE FOR PROMISING POLITICIANS 2014”
 

CPP Crna Gora 2014Fondacija Friedrich Ebert, Evropski forum za demokratiju i solidarnost i fondacija Max van der Stoel organizovali su u Bečićima od 19. do 22. juna prvi seminar u okviru novog ciklusa programa “Course for Promising Politicians”. Tokom intenzivnog trodnevnog seminara učesnici su imali priliku da unaprede svoje znanje iz oblasti političkih teorija, ideja, principa i vrednosti. Program su vodili iskusni treneri fondacije Max van der Stoel Souad Houli i Michiel Emmelkamp i Karolina Leakovic, medjunarodna sekretarka Socijaldemokratske partije Hrvatske i saradnica političke akademije “Novo društvo” iz Zagreba. Poslednjeg dana seminara učesnici su o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori razgovarali sa Mirkom Stanićem, portparolom Socijaldemokratske partije Crne Gore i Daliborkom Uljarević, izvršnom direktorkom Centra za gradjansko obrazovanje iz Podgorice.Program „Course for Promising politicians“ se sastoji od tri intenzivna seminara tokom kojih se učesnici upoznaju sa različitim aspektima političkog liderstva i upravljanja kao i komunikacijskim vestinama. Od 2003. godine ova politička akademija je okupila više od dve stotine mladih političara i političarki socijaldemokratskih partija regiona Zapadnog Balkana koji žele da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju budućnosti svojih zemalja.

  COURSE FOR PROMISING POLITICIANS 2014 KICKS OFF IN MONTENEGRO!
 

CPP Crna Gora 2014Between 19 and 22 of June Friedrich Ebert Stiftung (FES) Belgrade office, European Forum for Democracy and Solidarity and Foundation Max van der Stoel (FMS) organised the first seminar of the 2014 Course for Promising Politicians. The event took place in Bečići, Montenegro, and focused on ideology and policies. FMS trainers Souad Haouli and Michiel Emmelkamp, Novo društvo (Croatia) trainer and SDP international secretary Karolina Leaković conducted the training. On the last day of the seminar guest speakers from Montenegro, Daliborka Uljarević (Executive Director of the Centre for Civil Education) and Mirko Stanić (spokesperson of the Social Democratic Party) openly discussed the challenges in Montenegro which led to a heated debate with the participants.Since 2003 the seminar has been organized three times annually and the course includes seminars on political ideology, media and communications skills and EU integration. The aim of the course is to introduce young promising politicians from South East Europe to the various aspects of political leadership, governance and the dynamics and structures of party policies. In addition, the organisers aim to create a network among young and politically active persons and to improve their knowledge on the political developments in the countries in the region.

Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU i uloga zemalja kandidata
  ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EU I ULOGA ZEMALJA KANDIDATA
 

GASPProces pristupanja Evropskoj uniji se zasniva pre svega na uskladjivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ovaj proces obuhvata i harmonizaciju nacionalne spoljne politike zemlje kandidata sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Pregovaračko poglavlje 31 predvidja da buduće države članice moraju biti sposobne da vode politički dijalog u okviru ZSBP, da se uskladjuju sa stavovima EU, da uzimaju učešće u akcijama EU kao i da primenjuju dogovorene sankcije i restriktivne mere. O aktuelnom razvoju Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, ali i u kojoj će meri države kandidati morati da usklade svoje nacionalne politike sa EU u ovoj oblasti kao i o specifičnostima pozicije Srbije prema EU i Rusiji po pitanju krize u Ukrajini, debatovali su renomirani eksperti, predstavnici akademske zajednice i diplomate iz država članica EU i zemalja kandidata za članstvo Srbije, Crne Gore i Makedonije na medjunarodnoj konferenciji „ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE I ZEMLJE KANDIDATI“, koju je Fondacija Friedrich Ebert organizovala u saradnji sa Centrom za medjunarodnu politiku 28. maja 2014. godine u Beogradu.

  DIE GASP UND DIE ROLLE DER BEITRITTSKANDIDATEN
 

GASPDer EU-Beitrittsprozess basiert vor allem auf der Angleichung der Vorschriften des Kandidatenlandes an den Besitzstand der EU (Acquis). Dazu gehört auch die Harmonisierung nationaler Außenpolitiken der Kandidatenstaaten an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP). Für Serbien ist die Angleichung im Kapitel 31 der laufenden Beitrittsverhandlungen festgelegt, dass noch nicht eröffnet wurde. Darin ist vorgesehen, dass zukünftige EU-Mitgliedsstaaten in der Lage sein müssen, im Rahmen der GASP politische Gespräche zu führen, Angleichungen an Erklärungen der EU vorzunehmen, sich an Maßnahmen der EU zu beteiligen sowie vereinbarte Sanktionen und restriktive Maßnahmen anzuwenden. Vor diesem Hintergrund organisierten die Friedrich Ebert Stiftung in Zusammenarbeit mit dem serbischen think tank „Zentrum für Außenpolitik“ am 28. Mai 2014 in Belgrad eine internationale Konferenz zum Thema "EU COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY AND THE CANDIDATE STATES". An der Konferenz nahmen renommierte auenpolitische Experten und Diplomaten aus den EU-Kandidatenstaaten Serbien, Montenegro und Mazedonien sowie aus der EU teil. Nach einer Zwischenbilanz zur GASP standen die Möglichkeiten und Erfordernissen der Angleichung der nationalen Außenpolitiken der Kandidatenländern an die EU-Außen- und Sicherheitspolitik im Mittelpunkt der Konferenz. Durchaus kontrovers diskutiert wurde dabei auch der außenpolitische Handlungsspielraum und die Position Serbiens in der aktuellen Auseinandersetzung zwischen der EU und Russland zur Ukraine-Krise. Die Konferenz stiess aufgrund der Aktualität des Themas sowie des timings auf ein besonders hohes Medienecho.

Sindikalna akademija 2014
  SINDIKALNA AKADEMIJA  
 

Sindikalna akademija 2014S obzirom na veliku fragmentiranost i lošu medijsku sliku, sindikatima u Srbiji veoma teško uspeva da zainteresuju mlade za članstvo i aktivnije angažovanje. Pored visoke nezaposlenosti mladih, sekcijama mladih članova sindikata nedostaje i prepoznavanje unutar sindikalnih struktura što im pruža malo slobodnog prostora za planiranje i realizovanje svojih aktivnosti. U okviru podrške sindikalnom pokretu i institucionalizaciji sekcija mladih u okviru sindikalnih krovnih organizacija Friedrich Ebert Fondacija je 05.-08.06.2014 organizovala drugu letnju školu „Sindikalna Akademija 2014“. Ovaj događaj je jedinstvena obrazovna platforma za diskusiju koja ima za cilj da omogući mladim sindikalnim aktivistima da se kvalifikuju u okviru sveobuhvatnog obrazovnog programa i tako proširuju svoje znanje i kompetencije u vezi sa sindikalnim radom u Srbiji i Evropi kao i da omogući razmenu mišljenja sa kolegama iz drugih sindikalnih organizacija. Na dogadjaju su kao predavači učestvovali brojni sindikalni eksperti, univerzitetski profesori i sindikalni aktivisti. Učesnici seminara su zaključili da je ovakav vid događaja koristan, jer on predstavlja mogućnost stvaranja rezervoara multiplikatora za dalji sindikalni omladinski rad.

Program seminara

 
  GEWERKSCHAFTSAKADEMIE 2014  
 

Sindikalna akademija 2014Den Gewerkschaften in Serbien gelingt es aufgrund ihrer Zersplitterung und eines schlechten öffentlichen Images nur schwer, junge Menschen für eine Mitgliedschaft und ihre Mitarbeit zu begeistern. Neben der hohen Jugendarbeitslosigkeit steht den gewerkschaftlichen Jugendsektionen angesichts einer mangelnden Anerkennung  innerhalb der Gewerkschaftsstrukturen in der Regel nur wenig Freiraum zur Verfügung, um selbstständig ihre Aktivitäten zu gestalten. Um die Gewerkschaftsbewegung und die Institutionalisierung der Jugendsektionen in verschiedenen Dachverbänden in Serbien nachhaltig zu fördern, organisierte die Friedrich Ebert Stiftung Belgrad in Banja Vrujci vom 05. – 08. 06. 2014 zum zweiten Mal eine Sommerschule “ Gewerkschaftsakademie 2014“.  Die Veranstaltungsreihe der FES ist in Serbien eine einzigartige Bildungs- und Diskussionsplattform  für junge Gewerkschaftsaktivist_innen mit dem Ziel, den jungen Teilnehmer_innen Möglichkeiten zu geben sich im Rahmen eines umfassenden Bildungsprogramms fortzubilden, ihr Wissen und ihre Kompetenzen im Bezug auf die Gewerkschaftsarbeit in Serbien und zu Europa zu verbessern und einen gewinnbringenden Austausch mit Kollegen aus anderen Gewerkschaftsorganisationen zu pflegen.  An der Veranstaltung nahmen als Referent_innen zahlreiche Gewerkschaftsexperten, Universitätsprofessoren und Gewerkschaftsaktivist_innen teil. Die Seminarteilnehmer zogen ein überaus positives Fazit der Veranstaltung, bei der ein Pool von Multiplikatoren für die weitere gewerkschaftliche Jugendarbeit gebildet wurde.

 
spacer

     Dositejeva 51/1

     11000 Beograd, Srbija

     Tel/Fax:+381-11-3283-285

     Tel/Fax:+381-11-3283-271

     Tel/Fax:+381-11-3283-294

     E-mail: fes.bgd@fes.rs


     Dositejeva 51/1

     11000 Beograd, Serbien

     Tel/Fax:+381-11-3283-285

     Tel/Fax:+381-11-3283-271

     Tel/Fax:+381-11-3283-294

     E-mail:  fes.bgd@fes.rs


NOVOSTI

AKTUELLES


Ženska platformaŽenska platforma


NAJNOVIJA IZDANJA

AKTUELLE PUBLIKATIONEN

Iskušenja parlamentarizma

Iskušenja parlamentarizma

Bugari u Srbiji

Bugari u Srbiji

Levica u postkriznom periodu

Levica u postkriznom periodu

IPG logo

radnik.rs e-magazin

Evropski kutak

Evropski kutak

Evropski puls

Evropski puls